Şartlar & Koşullar

Kullanım Koşulları

Anılan Web sayfalarının içeriğinin Telif Hakkı ve iş bu web sitesi ve bu sitenin her türlü yasal hakkı alisverispasaji.com'a aittir. Burada açık olarak verilmeyen hiçbir hakka sahip olduğunuzu iddia edemezsiniz. alisverispasaji.com’ un önceden yazılı onayı olmadan içeriğinin tümünün ya da bir kısmının herhangi bir biçimde çoğaltılması, aktarılması, dağıtımı ya da sair şekilde kullanımı, aşağıda yazılı koşullara uygun olmadığı sürece yasaklanmıştır. alisverispasaji.com web sayfalarını bilgisayarınızın üzerinde tarama, bu sayfalardan yalnız kendi kullanımınız için kopya çıktısı almanıza izin vermektedir. Bunların yeniden dağıtımı sadece alisverispasaji.com’ un yazılı iznine tabidir. alisverispasaji.com web sayfalarındaki her bir belge, söz konusu belge metninde bildirilen ilave koşullara tabi olabilir.

Bu sitenin ve içeriğinin ticari olmayan bir amaçla kullanımı yasak değildir. Basın bültenlerinin ve genel olarak sınıflandırılmış diğer belgelerin kullanımı, bilginin kaynağı atfen belirtildiği sürece genel iletişimde serbesttir.

Site ve içeriği kullanıcıya kolaylık sağlamak, genel olarak bilgi vermek amacıyla yayınlanmaktadır. alisverispasaji.com web sayfalarının içeriği, "genel amaca aykırı olmamak şartıyla olduğu gibi" ve "mevcut olduğu sürece" esasına dayanarak verilmiştir. alisverispasaji.com, web sayfalarının kesintisiz ya da hatasız çalışacağını garanti etmez. alisverispasaji.com, sayfaları dilediği zaman gözden geçirme ya da erişimi kaldırma hakkını saklı tutar. Bu sayfaların mevcudiyeti, doğruluğu, güvenilirliği ya da içeriği ile ilgili olarak, mülkiyet, ihlalsizlik garantileri ya da satıla bilirliğe ya da belirli bir amaca uygunluğa ilişkin garantiler de dahil olmak üzere, açık ya da zımni hiçbir türden garanti verilmemektedir. alisverispasaji.com, bu hizmetin kullanılmasından dolayı ortaya çıkan hiçbir dolaylı ya da direkt, arızi veya sürekli, özel ya da genel, müspet veya menfi zarardan, kar kayıplarından ya da iş kesintisinden, söz konusu zarar olasılığı alisverispasaji.com’ a bildirilmiş dahi olsa sorumlu olmayacaktır.

Kullanıcıya erişim kolaylığı sağlamak amacına atfen, alisverispasaji.com, 3. kişilerin sahip olduğu İnternet üzerindeki sitelere linkler verebilir. Üçüncü şahıs sitesine bağlandığınızda, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kurallarını incelemeli ve kabul etmelisiniz. alisverispasaji.com’ un o siteyi ya da o sitede belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

Sunucularımızdan herhangi birine örneğin e-posta ya da alisverispasaji.com web sayfaları aracılığıyla içerik göndererek, (a) içeriğin yasal mevzuata aykırılık içermeyeceğini, (b) herhangi bir içerik sunmadan önce virüs ya da diğer kirletici ya da yok edici özellikleri karşı tarama yapmak ve bunları silmek için elinizden gelen çabayı göstereceğinizi ve (c) içeriğin sahibi olduğunuzu ya da o içeriği alisverispasaji.com’ a sunmak için kısıtlamasız bir hakka sahip olduğunuzu ve alisverispasaji.com’ un içeriği bedelsiz olarak yayınlayabileceğini ve/veya içeriğin kendisini ya da içinde tanımlanan her türlü kavramı, herhangi bir mesuliyet ya da yükümlülük olmadan ürünlerimizde kullanabileceğini (d) bize sunduğunuz içerik ile ilgili olarak aleyhimize hukuki muamele başlatmayacağınızı ve herhangi bir 3. kişi sunduğunuz içerikle ile ilgili olarak aleyhimize hukuki işlem başlattığında bu hususta zararlarımızı tazmin edeceğinizi kabul ediyorsunuz.

alisverispasaji.com, kullanıcılar tarafından sitesine konulan içeriği incelemez ve inceleyemez; bu içerikten sorumlu değildir. alisverispasaji.com, istediği zaman kullanıcılar tarafından konulan her türlü çıkarabilir.

alisverispasaji.com, iş bu sitenin yayımını sürekli veya geçici olarak, herhangi bir objektif kritere dayanmaksızın ister belli bir kesim isterse herkes için durdurabilir. Site yayımının bu şekilde durdurulmuş olması yazılı bir akde dayanmayan hiç kimseye alisverispasaji.com' dan bu nedenle bir talepte bulunma hakkı vermez.